2020.6.10_210124_9.jpg

โฮงยา

โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยโอ่ง ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศาสตร์ล้านนา และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์มีกิจกรรมเผยแพร่วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณ โดยพระเมธาวินทร์ แสนธิ เป็นผู้ฝึกสอน วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณนั้นจะใช้พืชสมุนไพรในการรักษา ทั้งการตอกเส้น การย่ำขาง การนอนย่างสมุนไพร แช่เท้าสมุนไพร สปาสุ่มไก่ การเช็ดใบไม้ และการแหกเขาควายฟ้าผ่า ลักษณะภายในศูนย์จะมีซุ้มหลายซุ้ม จัดแสดงสมุนไพรสำหรับใช้ในการรักษาแบบล้านนาโบราณ และมีแคร่ไม้ไผ่สำหรับให้บริการนวดเพื่อการรักษาแบบล้านนาโบราณแก่ผู้ที่มาเยียมชม

โฮงฮอมผญ๋า2.jpg

รายการรักษา                                  ราคา
เซ็ด/แหก                                        108
แช่เท้า+นวดคอ บ่า ไหล่                 108
ประคบสมุนไพร                               108
พอกเข่า (พอกยาสมุนไพร)              108
นวดคอ บ่า ไหล่+อบสมุนไพร          259
นวดตกเส้น                                      259
ย่ำขาง                                             259
ย่างยาสมุนไพร                                359
ย่ำขาง+นวด+ตอกเส้น                    459
ย่างยาสมุนไพร+นวด+ตอกเส้น       459
ตอกเส้น+ย่ำขาง+อบสมุนไพร         500
ย่างยาสมุนไพร+ตอกเส้น+ย่ำขาง    500

ปฏิทินกิจกรรมของแต่ละวัน

  • กิจกรรมต่างๆของโฮงฮอมผญ๋าขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการ

บุคลากรประจำฐาน

  • พระเมธาวินทร์ ชยธัมฺโม แสนธิ

  • หมอเมืองประจำศูนย์มี 5-10 คน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาใช้บริการ

การคัดกรอง

  • มีการซักประวัติทางการแพทย์

  • มีชุดให้เปลี่ยน

  • มีแบบสอบถาม

แนงทางการเข้าชมและเรียนรู้

  • ควรติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าเยี่ยมชมหรือเข้ารักษา